Ska vi leka Pokémon eller ska vi hoppa i lövhögar?

DSpace Repository

Ska vi leka Pokémon eller ska vi hoppa i lövhögar?

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Ska vi leka Pokémon eller ska vi hoppa i lövhögar?
Author Blom, Martina ; Olsson, Martina
Date 2006
Swedish abstract
Titel: Ska vi leka Pokémon eller ska vi hoppa i lövhögar? Författare: Martina Blom och Martina Olsson Studien belyser problemen kring den fria uteleken på förskolan. Den fria utelekens syfte och innehåll kan variera stort beroende på vilken förskola som betraktas. antagande som görs i denna studie är att personalen på förskolorna har olika utevistelsens betydelse och att gårdarnas miljö ser annorlunda ut. Syftet med studien var att ta reda på om det fanns några skillnader/likheter barns fria utelek på en traditionell förskola och på en I Ur och Skur förskola. undersöktes vilka lekar barnen på de två förskolorna lekte och var inspirationen lekarna kom ifrån. Studien tar även upp huruvida barnens fria utelek skiljer sig beroende på om barnen har tillgång till leksaker eller naturmaterial i sin lek, samt vilka leksakerna/naturmaterialet fick. Vilka roller pojkar respektive flickor tog i den fria är något annat som studeras i undersökningen. De som deltagit i undersökningen var fyra förskollärare, två från respektive samt sammanlagt 31 barn. Empirin till studien fick vi fram genom observationer barnen samt genom intervjuer med de fyra förskollärarna. Resultatet i undersökningen blev att det inte skiljde sig så mycket i barnen fria mellan de två förskolorna. Det som skiljde sig var att på den traditionella förskolan barnen många lekar som var inspirerade av massmedia t.ex. Pokémon och Scooby- medan barnen på I Ur och Skur förskolan sällan lekte sådana lekar. Deras inspirerades främst av miljön runtomkring dem, t.ex. lekar med löv och lekar där klättrade i träd. På båda förskolorna förekom det att barnen omvandlade leksaker/naturmaterial så att de bättre skulle passa in i deras lekar. Det var leksaker som barnen på den traditionella förskolan omvandlade. Däremot naturmaterial som barnen på I Ur och Skur förskolan oftast omvandlade.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject fri lek
I Ur och Skur förskola
leksaker
naturmaterial
utelek
Handle http://hdl.handle.net/2043/2044 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics