I alla väder - Förskollärare och föräldrars uppfattningar om uteförskolans för- och nackdelar

DSpace Repository

I alla väder - Förskollärare och föräldrars uppfattningar om uteförskolans för- och nackdelar

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title I alla väder - Förskollärare och föräldrars uppfattningar om uteförskolans för- och nackdelar
Author Lönnmyr, Malin ; Ågren, Therese
Date 2006-02-14
English abstract
Vi har uppmärksammat att uteförskolan blivit mer populär under senare år och vill pga. detta undersöka varför förskollärare och föräldrar väljer uteförskolan samt deras uppfattningar om uteförskolans för- och nackdelar. Litteraturen som vi har utgått ifrån består dels av avhandlingar om föräldrars relation till förskolan och dels av undersökningar om utevistelsens betydelse. För att få fram våra resultat har vi intervjuat förskollärare som arbetar på uteförskolan i vår undersökning och fått enkäter besvarade av föräldrar som har placerat sina barn där. Vi har med hjälp av Sven Perssons avhandling analyserat och presenterat vårt resultat i olika teman. Resultaten visar att både förskollärarna och föräldrarna är mycket positiva till uteförskolan och har i första hand valt uteförskolan för utevistelsen skull där hälsoaspekten blir det centrala som även anses vara uteförskolans fördelar. De främsta nackdelar som förskollärarna ha tagit upp är vädret under vintermånaderna vilket kan påverka verksamheten på ett negativt sätt. Flertalet av föräldrarna anser att det inte finns så många nackdelar men tar upp praktiska detaljer som t.ex. mer tvätt som blir genom att barnen vistas mycket utomhus.
Swedish abstract
Vi har uppmärksammat att uteförskolan blivit mer populär under senare år och vill pga. detta undersöka varför förskollärare och föräldrar väljer uteförskolan samt deras uppfattningar om uteförskolans för- och nackdelar. Litteraturen som vi har utgått ifrån består dels av avhandlingar om föräldrars relation till förskolan och dels av undersökningar om utevistelsens betydelse. För att få fram våra resultat har vi intervjuat förskollärare som arbetar på uteförskolan i vår undersökning och fått enkäter besvarade av föräldrar som har placerat sina barn där. Vi har med hjälp av Sven Perssons avhandling analyserat och presenterat vårt resultat i olika teman. Resultaten visar att både förskollärarna och föräldrarna är mycket positiva till uteförskolan och har i första hand valt uteförskolan för utevistelsen skull där hälsoaspekten blir det centrala som även anses vara uteförskolans fördelar. De främsta nackdelar som förskollärarna ha tagit upp är vädret under vintermånaderna vilket kan påverka verksamheten på ett negativt sätt. Flertalet av föräldrarna anser att det inte finns så många nackdelar men tar upp praktiska detaljer som t.ex. mer tvätt som blir genom att barnen vistas mycket utomhus.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject uteförskola
fördelar
nackdelar
förskollärare
föräldrar
Handle http://hdl.handle.net/2043/2045 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics