Våld i Guds namn : politisk aktivism inom världsreligionerna

DSpace Repository

Våld i Guds namn : politisk aktivism inom världsreligionerna

Details

Files for download

Find Full text There are no files associated with this item..

Overview of item record
Publication Book, editor
Title Våld i Guds namn : politisk aktivism inom världsreligionerna
Editor Liljefors Persson, Bodil ; Tidman, Nils-Åke
Date 2016
Swedish abstract
Temat för årsboken Föreningen lärare i religionskunskap, FLR, 2015 är Våld i Guds namn - Politisk aktivism inom världsreligionerna och i boken har nio forskare skrivit artiklar som behandlar årets tema inom olika världsreligioner. Vi möter inledningsvis en artikel som skriver om våld i de olika världsreligionerna i ett mer komparativt och historiskt perspektiv. Så finns det två artiklar som kan knytas mer specifikt till kristendom och den ena av dessa beskriver hur prästen Birger Forell arbetade mot förryck av både kristna och judar i Berlin 1933-1942. Den andra artikeln handlar om ekumeniskt arbete på Nordirland. Hindunationalismen står i fokus för en artikel som diskuterar både våld och icke-våld i Indien under 1900-talet. Tre artiklar behandlar på lite olika sätt islam, IS och jihadism relaterat till temat om våld i Guds namn. Boken avslutas med en mer personlig skildring av en resa till Israel där judendom, kristendom och islam har sina tydliga rötter och hur vi möter dessa tre religioner på olika sätt i både historia och nutid.
Publisher Föreningen lärare i religionskunskap, FLR
Series/Issue FLR Årsbok;2015, Årgång 47
ISSN 0348-8918
Language swe (iso)
Subject våld i Guds namn
politisk aktivism
världsreligioner
judendom
kristendom
islam
hinduism
hindunationalism
IS
jihadism
Nordirland
Nazityskland
Syrien
"Islamiska staten"
Israel
Humanities/Social Sciences
Research Subject Categories::HUMANITIES and RELIGION
Handle http://hdl.handle.net/2043/20455 Permalink to this page
Buy print http://www.bokfynd.nu/... (Search for reseller)
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics