Inskolningens pedagogiska innehåll-några pedagogers uppfattningar om inskolningens struktur i sexårsverksamheten

DSpace Repository

Inskolningens pedagogiska innehåll-några pedagogers uppfattningar om inskolningens struktur i sexårsverksamheten

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Inskolningens pedagogiska innehåll-några pedagogers uppfattningar om inskolningens struktur i sexårsverksamheten
Author Borg, Liza ; Dahlgren, Therese
Date 2006
English abstract
The pedagogical content of the acclimatization period -Teachers thoughts about the structure in preschool
Swedish abstract
Uppsatsen; Inskolningens pedagogiska innehåll av Borg, Liza & Dahlgren, Therese handlar om det pedagogiska innehållet i sexårsverksamhetens inskolning. Vårt syfte är att undersöka vilka inskolningsprocesser som används i sexårsverksamhet samt att undersöka pedagogernas uppfattningar om det pedagogiska innehållet i inskolning. Vår undersökning baseras på intervjuer av pedagoger samt tidigare forskning och litteratur. Som grund för uppsatsen har vi valt att sätta fokus på individanpassad inskolning. Vi har utgått från frågeställningarna: Vilka uppfattningar har pedagogerna i sexårsverksamheten om det pedagogiska innehållet i inskolningen och anser de att inskolningen är individanpassad? Kan pedagogernas egen uppfattning kring det pedagogiska innehållet i inskolningen variera från pedagog till pedagog? Har pedagogerna funderingar på en alternativ inskolningsprocess? I undersökningen intervjuades två förskollärare, två barnskötare och en lärare. Resultatet visade att alla var nöjda med deras pedagogiska innehåll i inskolningen, men det fanns delade åsikter huruvida det var individanpassad. Det visade sig att pedagogerna i sexårsverksamheten inte hade någon större kännedom om styrdokumentens inbladning i inskolningsprocessen.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject sexårsverksamhet
inskolning
individanpassad
pedagogiska innehållet
Handle http://hdl.handle.net/2043/2046 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics