Overview of knowledge in Personal Informatics and Persuasive Design: A literature study

DSpace Repository

Overview of knowledge in Personal Informatics and Persuasive Design: A literature study

Details

Files for download
Icon
Main article
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Overview of knowledge in Personal Informatics and Persuasive Design: A literature study
Author Persson, Henrik ; Larsson, Tobias
Date 2015
English abstract
We live in a world where products and services constantly try to affect our behavior. Data driven information technology for achieving behavior change is a central concept in Personal Informatics, a class of tools for assisting individuals in collecting and reviewing personally relevant information in self-reflective purposes, as well as Persuasive Design, which concerns the underlying factors behind motivating users into action and designing to achieve this. Despite these similarities in focus, these areas are partly researched as different fields. Because of the common grounds between the research areas, we believe an overview of the research literature concerning both Personal Informatics and Persuasive Design is important. For this reason we have performed a literature study so that we, in an organized manner, can present the aspects which are studied as well as insights highlighted by scientists in the area. We discuss patterns and possibilities for future research by the results we have collected as well as which aspects are considered especially important.
Swedish abstract
Vi lever i ett datadrivet samhälle där individer och tjänster ständigt loggar, spårar och behandlar information om sina egna eller andras beteenden. Informationsteknologi för datadriven beteendeförändring är centralt inom områdena Personal Informatics, en klass verktyg som hjälper individer att samla och undersöka personligt relevant information i självreflekterande syfte, samt Persuasive Design, som handlar om att känna till de bakomliggande orsakerna om vad som motiverar användare att agera och designa för att uppnå detta. Trots denna gemensamma huvudfokus bedrivs forskning kring områdena delvis separat. På grund av det stora överlappet mellan de två områdena behövs en översikt över vad som anses särskilt viktigt inom både Personal Informatics och Persuasive Design. Därför har vi genomfört en litteraturstudie för att på ett samlat sätt presentera den forskning som finns samt vilka generella lärdomar som belyses av forskare inom området. Resultatet visar mönster och skillnader i den gemensamma basen av litteratur, vilket möjliggör för djupare insikt i området. Vi diskuterar dessa mönster och möjligheter för vidare forskning av de resultat vi fått in samt vilka aspekter som anses särskilt viktiga.
Publisher Malmö högskola/Teknik och samhälle
Pages 26
Language swe (iso)
Subject Persuasive Design
Persuasive Technology
Personal Informatics
Collection of Data
Handle http://hdl.handle.net/2043/20469 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics