Cross-Device design in Personal Informatics - the user's view

DSpace Repository

Cross-Device design in Personal Informatics - the user's view

Details

Files for download
Icon
Thesis
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Cross-Device design in Personal Informatics - the user's view
Author Gillberg, Emma
Date 2015
English abstract
In modern information technology Personal Informatics(PI) has gained an increasingly important role. Usually PI consists of several parts that need to work together to provide a great user experience. Since physical devices supplemented with apps and web services, to allow users to feel the connection between the services it is very important with a unified interface design. This can be done in several different ways, but through different design objectives you can shape services towards the same goal, or focus them to meet goals in other parts of the service. The study examines users' relationship with various interfaces and also various services. This paper finds that dedication, personality and motivation influences the choice of service but also, how active users are in a multi-use interface and what they think about having to manage multiple interfaces. This paper also highlights how the users in their quest for greater self-awareness collect and reflect on collected data over multiple interfaces and devices. Through qualitative interviews with active users we look closely at how users perceive their collecting and how the services works and are used across multiple interfaces. The results show that users often have problems with the collection of data and that they also rarely use more than one or maybe two interfaces.
Swedish abstract
Inom modern informationsteknologi har självloggning fått en allt större roll. Dessa tjänster består vanligtvis av flera delar som behöver samverka för att ge en bra användarupplevelse. Eftersom fysiska enheter kompletteras med appar och webbtjänster behövs det en samspelad gränssnittsdesign för att användarna skall känna ett samband mellan tjänsterna och för att användarna skall använda flera delar. Detta kan göras på flera olika sätt, men genom olika designmål kan utvecklarna bland annat forma de olika delarna av tjänsterna mot samma mål eller spetsa dem för att uppfylla olika delar av tjänsten. Studien undersöker användarnas relation till olika gränssnitt och även olika tjänster. Denna uppsats xxnner att engagemang, personlighet och motivation påverkar valet av tjänst men även hur aktiva användarna är i ett flergränssnittsanvändande och vad de tycker om att behöva hantera flera gränssnitt. Denna uppsats belyser även hur användarna i sin jakt på större självin- sikt samlar och reflekterar över insamlad data över flera gränssnitt och enheter. Genom en kvalitativ intervjustudie med aktiva användare undersöks det närmare hur användarna upplever sitt samlande och hur tjänsterna fungerar och används över flera gränssnitt. Resultaten visar att användare ofta har problem med insamlingen av data och dessutom sällan använder sig av mer än ett eller kanske två gränssnitt.
Publisher Malmö högskola/Teknik och samhälle
Pages 32
Language swe (iso)
Subject Personal informatics
multi-device design
user experience
multiple interfaces
interface design
usertypes
Handle http://hdl.handle.net/2043/20472 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics