kan man odla kiwi i sverige?

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title kan man odla kiwi i sverige?
Author sjöstedt, åsa
Date 2006
Swedish abstract
Detta arbete undersöker hur den nya zeeländska läsinlärningsmodellen Whole language kan se ut i praktiken på en svensk skola utifrån läsinlärningsmaterialet Kiwi. Syftet med undersökningen är att ta reda på hur materialet är uppbyggt, hur lärarna arbetar med det och vad de anser om metoden som bygger på läsning i tre former: gemensam, vägledd och självständig. Min metod består av tre delar: kvalitativa intervjuer med 5 lärare på min VFT-skola, hänvisningar till min fältdagbok som jag skrev där och en mindre textgranskning av kiwimaterialet. Det viktigaste resultatet är att det finns både lärare som helt har tagit metoden till sig och lärare som skulle vilja slippa arbeta med den. Min viktigaste slutsats är att Kiwi och storbok fungerar bäst om det finns resurser för det. En annan slutsats är att ljudningstekniken måste, på ett meningsfullt sätt, få en plats i en Whole languagebaserad undervisning.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject kiwi
storbok
whole language
läsinlärning
Handle http://hdl.handle.net/2043/2049 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics