Olika kön, på lika villkor, difference in gender, equal opportunities

DSpace Repository

Olika kön, på lika villkor, difference in gender, equal opportunities

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Olika kön, på lika villkor, difference in gender, equal opportunities
Author Nordahl, Camilla ; Svensson, Maria
Date 2006
Swedish abstract
Våra slutsatser är att vi måste vara medvetna om hur vi bemöter flickor och pojkar och att vi anpassar undervisningen till deras lärande. Trots att det finns en medvetenhet kring kön, så är det ofta pojkarna som får och tar mest uppmärksamhet i klassen. Vi måste också ha ett tydligt mål och syfte med vår undervisning. Vid jämställdhetsarbete är kompensatorisk särundervisning en bra metod liksom att utmana elevernas genusperspektiv genom att använda sig av bla. media. Vi har inte funnit ett entydigt resultat av huruvida eleverna föredrar samundervisning eller särundervisning. Våra slutsatser är dock att eleverna liksom lärarna vill ha kvar samundervisning som en grund, men att de kan tänka sig särundervisning ibland.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Handle http://hdl.handle.net/2043/2051 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics