Den moderna(ste) svenskspråkiga arbetarlitteraturen

DSpace Repository

Den moderna(ste) svenskspråkiga arbetarlitteraturen

Details

Files for download

Find Full text There are no files associated with this item..

Overview of item record
Publication BookChapter
Title Den moderna(ste) svenskspråkiga arbetarlitteraturen
Author Nilsson, Magnus
Editor Igland Diesen, Even ; Karlsen, Ole ; Stengrundet, Elin
Date 2016
English abstract
The article analyses how contemporary working-class literature in Swedish: 1) combines beloning to the tradition of working-class literature with attempts to renew the forms of working-class literature; 2) represents contemporary changes in the Swedish class reality; 3) has received increased attention from readers and critics in recent years.
Swedish abstract
Artikeln analyserar samtida svenskspråkig arbetarlitteratur med utgångspunkt i 1) arbetarförfattarnas strävan att kombinera medlemskap i den arbetarlitterära traditionen med modernisering av arbetarlitteraturens former; 2) uppmärksamheten i arbetarlitteraturen på samtida förvandlingar av det svenska klassamhället; 3) det faktum att arbetarlitteraturen på senare år kommit att ådra sig större uppmärksamhet från läsare och kritiker.
Publisher Novus
Host/Issue Stempelslag : lesninger i nordisk politisk litteratur
ISBN 978-82-7099-845-6
Language swe (iso)
Subject arbetarlitteratur
Johan Jönson
Freke Räihä
Marie Norin
Ida Börjel
Jenny Wrangborg
Föreningen arbetarskrivare
Humanities/Social Sciences
Research Subject Categories::HUMANITIES and RELIGION
Handle http://hdl.handle.net/2043/20510 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA.
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics