Pojkars uppfattningar om bokläsning

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Pojkars uppfattningar om bokläsning
Author Lindekrantz, Joakim
Date 2006
Swedish abstract
Syftet med arbetet har varit att ta reda på hur pojkar uppfattar sin bokläsning i skola och på fritiden. Tolv pojkar och en bibliotekarie har blivit intervjuade. Jag har funnit att pojkarnas föräldrar värderar läsningen högt och att de har fått den första påverkan av läsning genom att deras föräldrar läste sagor för dem när de var små. Pojkarna får läsa böcker själva i skolan minst en gång i veckan och nästan alla läser själva böcker på sin fritid. Pojkarnas uppfattningar angående vad som behövs för att läsa böcker skiljer sig en del, men att det ska vara roligt har flera av pojkarna uttalat sig om. Något som pojkarna var oense om var om man skulle vara duktig på att läsa eller inte för att läsa böcker. Slutsatsen av detta arbete är att de flesta pojkar har ett eget intresse för att läsa böcker.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject pojkar
böcker
läsning
uppfattningar
skola
Handle http://hdl.handle.net/2043/2052 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics