Åldersblandade klasser. På vinst eller förlust

DSpace Repository

Åldersblandade klasser. På vinst eller förlust

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Åldersblandade klasser. På vinst eller förlust
Author Jönsson, Malin ; Johansson, Sofie
Date 2006
English abstract
Vi har skrivit detta arbete för blivande och yrkesverksamma lärare. Syftet med vårt examens¬arbete var att ta reda på vilka fördelar och nackdelar det finns med ett ålders¬blandat arbetssätt och hur gruppdynamiken påverkas av en åldersblandad sammansättning. Vi har belyst lärar- och elevperspektiven och genom intervjuer fått fram fem lärares och två elevers uppfattningar och erfarenheter om denna organisationsform. Vi har även tagit del av tidigare forskning genom litteraturstudier inom området. Det finns både pedagogiska vinster och förluster med att arbeta åldersblandat. Till vinsterna hör bland annat en lättare inskolningsperiod, ökad ansvarskänsla hos de äldre eleverna när de hjälper de yngre och att eleverna både ger och tar emot kunskap. Till förlusterna hör att det är svårare för peda¬gogen att planera undervisningen på grund av åldersskillnaden i gruppen, då klassen för¬ändras varje år det svårt att skapa en gruppkänsla bland eleverna och det finns en risk att lärarna använder de yngsta barnen som styrgrupp och därmed sänker kunskapskraven
Swedish abstract
Vi har skrivit detta arbete för blivande och yrkesverksamma lärare. Syftet med vårt examens¬arbete var att ta reda på vilka fördelar och nackdelar det finns med ett ålders¬blandat arbetssätt och hur gruppdynamiken påverkas av en åldersblandad sammansättning. Vi har belyst lärar- och elevperspektiven och genom intervjuer fått fram fem lärares och två elevers uppfattningar och erfarenheter om denna organisationsform. Vi har även tagit del av tidigare forskning genom litteraturstudier inom området. Det finns både pedagogiska vinster och förluster med att arbeta åldersblandat. Till vinsterna hör bland annat en lättare inskolningsperiod, ökad ansvarskänsla hos de äldre eleverna när de hjälper de yngre och att eleverna både ger och tar emot kunskap. Till förlusterna hör att det är svårare för peda¬gogen att planera undervisningen på grund av åldersskillnaden i gruppen, då klassen för¬ändras varje år det svårt att skapa en gruppkänsla bland eleverna och det finns en risk att lärarna använder de yngsta barnen som styrgrupp och därmed sänker kunskapskraven
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject åldersblandat
Gruppdynamik
Samspel
Handle http://hdl.handle.net/2043/2053 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics