Åldersblandade klasser. På vinst eller förlust

DSpace Repository

Åldersblandade klasser. På vinst eller förlust

Overview

Detailed record

dc.contributor.author Jönsson, Malin
dc.contributor.author Johansson, Sofie
dc.date.accessioned 2006-02-14T09:56:55Z
dc.date.available 2006-02-14T09:56:55Z
dc.date.issued 2006
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/2043/2053
dc.description Vi har skrivit detta arbete för blivande och yrkesverksamma lärare. Syftet med vårt examens¬arbete var att ta reda på vilka fördelar och nackdelar det finns med ett ålders¬blandat arbetssätt och hur gruppdynamiken påverkas av en åldersblandad sammansättning. Vi har belyst lärar- och elevperspektiven och genom intervjuer fått fram fem lärares och två elevers uppfattningar och erfarenheter om denna organisationsform. Vi har även tagit del av tidigare forskning genom litteraturstudier inom området. Det finns både pedagogiska vinster och förluster med att arbeta åldersblandat. Till vinsterna hör bland annat en lättare inskolningsperiod, ökad ansvarskänsla hos de äldre eleverna när de hjälper de yngre och att eleverna både ger och tar emot kunskap. Till förlusterna hör att det är svårare för peda¬gogen att planera undervisningen på grund av åldersskillnaden i gruppen, då klassen för¬ändras varje år det svårt att skapa en gruppkänsla bland eleverna och det finns en risk att lärarna använder de yngsta barnen som styrgrupp och därmed sänker kunskapskraven en
dc.description.abstract Vi har skrivit detta arbete för blivande och yrkesverksamma lärare. Syftet med vårt examens¬arbete var att ta reda på vilka fördelar och nackdelar det finns med ett ålders¬blandat arbetssätt och hur gruppdynamiken påverkas av en åldersblandad sammansättning. Vi har belyst lärar- och elevperspektiven och genom intervjuer fått fram fem lärares och två elevers uppfattningar och erfarenheter om denna organisationsform. Vi har även tagit del av tidigare forskning genom litteraturstudier inom området. Det finns både pedagogiska vinster och förluster med att arbeta åldersblandat. Till vinsterna hör bland annat en lättare inskolningsperiod, ökad ansvarskänsla hos de äldre eleverna när de hjälper de yngre och att eleverna både ger och tar emot kunskap. Till förlusterna hör att det är svårare för peda¬gogen att planera undervisningen på grund av åldersskillnaden i gruppen, då klassen för¬ändras varje år det svårt att skapa en gruppkänsla bland eleverna och det finns en risk att lärarna använder de yngsta barnen som styrgrupp och därmed sänker kunskapskraven en
dc.language.iso swe
dc.publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen en
dc.subject åldersblandat en
dc.subject Gruppdynamik en
dc.subject Samspel en
dc.title Åldersblandade klasser. På vinst eller förlust en
dc.type M2 en
dc.setspec.uppsok SocialBehaviourLaw en
mahlocal.xprt.faculty2019 LS
mahlocal.xprt.institution2019 LS
mahlocal.xprt.program Lärarutbildning: Samhällsorienterande ämnen och barns lärande
 Find Full text Files for download
Icon

This item appears in the following Collection(s)

Overview

Search


Browse

My Account

Statistics