En skola för alla. Med eller utan diagnos

DSpace Repository

En skola för alla. Med eller utan diagnos

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title En skola för alla. Med eller utan diagnos
Author Gunnarsson, Beatrice ; Barker, Jennifer
Date 2006
Swedish abstract
Vi har skrivit detta arbete framförallt för blivande men även för yrkesverksamma lärare. Syftet med vårt examens¬arbete var att försöka ta reda på hur en elev med DAMP/ADHD kan uppleva sin skolsituation samt hur arbetet i ett klassrum påverkas för en lärare som har en elev med DAMP/ADHD. Vi har genom intervjuer med pedagoger och en elev fått fram hur vardagen i skolan kan se ut från både elev –och lärarperspektivet. Vi har även besökt Karolinaskolan där vi fick insikt i hur det kan se ut på ett internat för elever med DAMP/ADHD. Vi har tagit del av tidigare forskning kring begreppen DAMP/ADHD samt kring hur man kan arbeta pedagogiskt med detta. Resultaten vi fick genom våra intervjuer var att eleven upplever ostrukturerade miljöer och situationer som jobbiga. Han tycker om när läraren strukturerar upp dagen för honom så att han får en överblick över det som ska hända. Pedagogerna framhåller också vikten av rutiner och strukturer. Det är viktigt att anpassa undervisningen efter barnet och att man skapar en trygghet för eleven.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject ADHD
DAMP
rutiner
strategier
struktur
Handle http://hdl.handle.net/2043/2054 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics