Rättvis bedömning av fria arbetsmoment

DSpace Repository

Rättvis bedömning av fria arbetsmoment

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Rättvis bedömning av fria arbetsmoment
Author Nordqvist, Else-Marie ; Svensson, Netti
Date 2006
Swedish abstract
Sammanfattning (Abstract) Vi vill kunna göra en rättvis bedömning av de fria arbetsmomenten. Därför vill vi undersöka om det finns skillnader mellan lärare och elevers syn på vad som bedöms och vad som anses rättvist. Fria arbetsmoment så som PBL, casemetodik, projektarbete, temaarbete och rollspel handlar om att elever själv konstruerar sin kunskap var och en efter sina förutsättningar. Som hjälpmedel vid bedömningen har lärarna i allmänhet nationella och lokala styrdokument. En rättvis bedömning av elevens kompetenser sker med både summativa och formativa bedömningsformer. Vi har lämnat enkäter till elever för att få svar på vad de tror har betydelse för betyget. För att få svar på hur lärare bedömer de fria arbetsmomenten har vi gjort intervjuer. Vi har även undersökt om det finns skillnader mellan elevers och lärares syn på bedömning med avseende på rättvisa och likvärdighet. Resultatet visar att eleverna vill bli bedömda på mer än bara provresultat och detta är även lärarnas intentioner fast det inte alltid blir så. Vi ser att utvecklingen går mot en mer formativ bedömning, vilket vi anser krävs för en rättvis bedömning.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject Bedömning, betygssättning, fria arbetsmoment, kompetenser, rättvisa
Handle http://hdl.handle.net/2043/2055 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics