Using strategies when learning words– a necessary process to achieve a rich language?

DSpace Repository

Using strategies when learning words– a necessary process to achieve a rich language?

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Using strategies when learning words– a necessary process to achieve a rich language?
Author Méry, Jenny
Date 2006-02-14
English abstract
This essay tries to exemplify how we may integregate learning of words into the entire foreign language studies. Not only as endless wordlists that the students should memorise. How do we help students to understand that there are varoious ways of learning words in foregin language studies?
Swedish abstract
Arbetet syftar till att visa hur man med fördel kan integrera ordinlärning i hela främmande språkundervisningen. Inte bara som ändlösa ordlistor som eleverna bör ”banka” in. Till grund för arbetet ligger exempel på övningar som jag har använt mig av under min praktikperiod i mina klasser på en gymnasieskola i Skåne. Analysen av genomförandet av olika ordinlärningsövningar belyser två huvudfrågor: hur ökar man elevers förståelse för att det finns flera sätt att lära sig ord genom olika övningar? Hur kan eleven använda sina nyförvärvade ordkunskaper och sitt eget ordförråd under övningarna? Jag beskriver vägen från mötet med övningarna till det egna arbetet eleverna gör med ordinlärning, och redogör för några metodiska redskap som exempelvis repetition, arbete med minnesknep och autentiska texter.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject vocabulary
Handle http://hdl.handle.net/2043/2057 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics