Evidensbaserad omvårdnad : en bro mellan forskning och klinisk verksamhe

DSpace Repository

Evidensbaserad omvårdnad : en bro mellan forskning och klinisk verksamhe

Details

Files for download

Find Full text There are no files associated with this item..

Overview of item record
Publication Book
Title Evidensbaserad omvårdnad : en bro mellan forskning och klinisk verksamhe
Author Willman, Ania ; Nilsson, Roland ; Sandström, Boel ; Bahtsevani, Christel
Date 2016
Swedish abstract
Evidensbaserad omvårdnad definieras i denna bok som både ett förhållningssätt och en process. Förhållningssättet innebär en vilja att använda bästa tillgängliga vetenskapliga bevis som underlag för vårdbeslut. Processen består i hur man praktiskt går tillväga för att finna, sammanställa, kritiskt värdera och implementera detta underlag. Evidensbaserad omvårdnad handlar således om en strävan att bedriva omvårdnad på en god och säker grund och att tillgodose samhällets krav på att forskningsresultat utnyttjas på bästa sätt. Denna fjärde upplaga har förtydligats och alla länkar samt webbadresser har uppdaterats. Ett nytt avsnitt om ledarskapets betydelse för implementering av evidens har tillkommit. På bokens webbsida finns en film som visar evidensbaserad omvårdnad i klinisk verksamhet.
Publisher Studentlitteratur
ISBN 978-91-44-10902-2
Language swe (iso)
Subject evidensbaserad omvårdnad
klinisk verksamhet
systematisk litteraturstudie
Medicine
Research Subject Categories::MEDICINE
Note 4., [rev.] uppl.
Handle http://hdl.handle.net/2043/20586 Permalink to this page
Buy print http://www.bokfynd.nu/...978-91-44-10902-2 (Search for reseller)
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics