En värld av verklighet och fantasi

DSpace Repository

En värld av verklighet och fantasi

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title En värld av verklighet och fantasi
Author Svensson, Karolina ; Andersson, Karin
Date 2006
English abstract
According to our experiences, creative activities can look different at various preschools. Because of this we wanted to investigate on differences and simularities between preschools. This essay consists of an inquiry of preschools-teachers way to work with creating activities. The inquiry has been made through intervieus of preschools-teachers who are responsible for creative activities and observations of children performing creative activities.
Swedish abstract
Arbetet består av en undersökning av förskollärares arbetssätt kring bild- och formskapande i förskoleverksamheten. Fokus har lagts kring barns lärande och utveckling vid dessa skapandetillfällen. Syftet med vår undersökning är att synliggöra faktorer som främjar barns utveckling och lärande vid bild- och formskapande. Enligt våra erfarenheter är bild- och formaktiviteter ofta annorlunda utformade på olika förskolor. Med anledning av detta ville vi göra en undersökning för att se skillnader och likheter mellan förskolor. Undersökningen har gjorts genom att vi har intervjuat förskollärare som håller i bild- och formaktiviteter samt observerat barn vid bild- och formskapande. Vårt resultat visar att graden av lärarstyrning har betydelse för barns bild- och formskapande. Utifrån vår undersökning är materialkännedom en förutsättning för att barn ska kunna utvecklas inom bild- och formskapande. Barn härmar varandra vilket är något positivt som kan bidra till deras lärande genom att de hämtar idéer och inspiration från varandra. Förskollärarnas barnsyn har stor betydelse för hur mycket vägledning och hjälp de ger barnen och för hur stort utrymme de ger barnen till eget experimenterande och forskande.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject Bild- och formskapande
förskolebarn
förskollärare
härmande
utveckling och lärande
Handle http://hdl.handle.net/2043/2059 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics