"Nu ska jag gå hem till mitt hus!” -barns kamratkultur, inflytande och maktrelationer i lek.

DSpace Repository

"Nu ska jag gå hem till mitt hus!” -barns kamratkultur, inflytande och maktrelationer i lek.

Overview

Detailed record

dc.contributor.author Lindgren, Johanna
dc.contributor.author Wolckmar, Katrine
dc.date.accessioned 2016-05-02T13:44:11Z
dc.date.available 2016-05-02T13:44:11Z
dc.date.issued 2016 en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/2043/20594
dc.description Syftet med denna studie var att se om och i så fall hur barns relationer och samspel kan yttra sig i leken utifrån kamratkultur, inflytande och maktrelationer. Vi har utgått från tidigare forskning och teorier om barns lek, inflytande, kamratkultur och maktrelationer för att förstå vår empiri. För att få svar på våra frågeställningar samlade vi in vårt empiriska material genom att videoobservera barn i lek vilket vi sedan transkriberade. Vi har utgått från en kvalitativ forskningsmetod med kvantitativa inslag. Studiens resultat har visat hur barn samspelar i lek genom leksignaler och lekregler vilka bidrar till en viktig faktor i hur inflytande och maktrelationer bland barn kan yttra sig i leken. För att vidare förstå vårt resultat har vi använt oss av Corsaros begrepp tolkande reproduktion samt Foucaults tankar kring makt för att förstå kamratkultur och maktrelationer bland barn. Analysen är uppdelad i kategorierna inflytande, kamratkultur och maktrelationer och i slutdiskussionen kom vi fram till att maktrelationer blev det mest centrala begreppet i studien. en_US
dc.format.extent 34 en_US
dc.language.iso swe en_US
dc.publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle en_US
dc.subject barn en_US
dc.subject lek en_US
dc.subject samspel en_US
dc.subject sociala lekregler en_US
dc.subject inflytande en_US
dc.subject kamratkultur en_US
dc.subject maktrelationer en_US
dc.title "Nu ska jag gå hem till mitt hus!” -barns kamratkultur, inflytande och maktrelationer i lek. en_US
dc.type M3 en_US
dc.setspec.uppsok SocialBehaviourLaw en_US
 Find Full text Files for download
Icon

This item appears in the following Collection(s)

Overview

Search


Browse

My Account

Statistics