Musik för språket? - En studie om språkstimuleringsarbetet vid fyra förskolor

DSpace Repository

Musik för språket? - En studie om språkstimuleringsarbetet vid fyra förskolor

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Musik för språket? - En studie om språkstimuleringsarbetet vid fyra förskolor
Author Bengtsson, Frida ; Strandh, Desirée
Date 2006
Swedish abstract
”Musik för språket? – En studie om språkutvecklingsarbetet vid fyra förskolor” skriven av Frida Bengtsson och Desirée Strandh handlar om olika metoder som förskollärare använder för språkutveckling. Vi har gjort en studie med utgångspunkt i samlingar med fokus på språkutveckling. Vi har försökt se samlingssituationerna dels ur förskollärarnas perspektiv men också ur barnens egen synvinkel. Våra undersökningsverksamheter var fyra till antalet, två stycken med profileringen språk och de andra två med musikinriktning. Våra undersökningsgrupper har varit dels de fyra samlingsansvariga förskollärarna i våra verksamheter samt de barn mellan tre till fem år som deltog vid samlingarna. De metoder som använts vid undersökningens genomförande har varit kvalitativa intervjuer dokumenterade med bandspelare, en kvantitativ enkätundersökning samt observationer dokumenterade med videokamera. Undersökningens huvudfrågeställning lyder: ”hur ser språkstimuleringsarbetet ut på fyra förskolor med fokus på samlingen?” Och underfrågorna lyder, ”vilka kopplingar kan vi göra mellan musik och språkutveckling” och ”hur upplever barnen samlingarna?” Det vi bland annat har kommit fram till genom vår undersökning är att de mest centrala delarna i språkutvecklingen, oavsett metod är det sociala samspelet både med barn och vuxna. Vi har dessutom funnit att det informella, vardagliga arbetet med språket är relativt likt oavsett profilering.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject språkstimulering
musik
samling
förskola
Handle http://hdl.handle.net/2043/2060 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics