Vi behöver varandra, om föräldrasamverkan i förskolan

DSpace Repository

Vi behöver varandra, om föräldrasamverkan i förskolan

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Vi behöver varandra, om föräldrasamverkan i förskolan
Author Häggström, Petra ; Tell, Pernilla
Date 2006-02-14
Swedish abstract
Fredrikson (2002) menar att föräldrasamarbetet är viktigt i de övergripande samhällsmålen och att det är förskolan tillsammans med föräldrarna som sak rusta barnet inför samhället. "Allt det som vi gör i förskolan ska genomsyras av de övergripande målen, även föräldrasamarbetet. När utgångspunkten för skolans arbete är demokrati, jämlikhet, trygghet och solidaritet kan man inte se det som att föräldrarna har hand om barnen hemma och sedan lämnar in barnen som ett slags föremål till förskolan där det är personalens sak att fylla på enligt samhällsmålen. det kan endast uppnås när maänniskor har kontakt med varandra. Likaväl som föräldrar måste har kontakt med personalen och personalen med föräldrarna måste föräldrarna också ha en inbördes kontakt, för deras barn påverkas av andras barn"(s.42). Uppsatsen har sin grund i teorier som behandlar föräldrasamverkan i förskolan. För att få en insikt i hur arbetet ser ut mellan förskollärare och föräldrar, samt vilka samarbetsformer de använder i samverkan med varandra, kommer vi att presentera resultaten utifrån intervjuer från de båda grupperna. Vi analyserar och diskutterar våra resultat och kopplar ihop dessa med relevant litteratur. Vi anser att en god föräldrasamverkan är en viktig del i vårt pedagogiska arbete som förskollärare. Vår uppfattning var innan vi började med uppsatsen att pedagoger i allmänhet tycker att föräldrakontakten fungerar bra och faller sig naturligt bland annat vid lämning och hämtning av barnen och att de därför inte behöver eller tänker på att arbete ytterligare med detta. Vi har tolkat resultatet som att pedagoger och föräldrar tycker att samverkan med varandra är viktig och att de jobbar aktivt för samarbetet, men att det ibland uppleves som svårt att upprätthålla samarbetet genom hela verksamheten.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject Föräldrasamverkan
kommunikation
relation
samarbete
Handle http://hdl.handle.net/2043/2066 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics