Uppmuntrar läroboken i matematik eleverna till att tänka självständigt?

DSpace Repository

Uppmuntrar läroboken i matematik eleverna till att tänka självständigt?

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Uppmuntrar läroboken i matematik eleverna till att tänka självständigt?
Author Andersson, Josefin ; Richard, Åsa
Date 2005
English abstract
The purpice with our study was to see weather the textbooks in Matematics focus on the process solving the question rather than the answer. We also wanted to see if the textbooks engourige the students to be open for more than one solution. We decided to look into three diffrent textbooks in year 4. Our result showed that none of the textbooks that we did our study on encouraged the students to focus on the process rather than the answer.
Swedish abstract
Syftet med att undersöka läroböcker i matematik är att få en insikt i hur stor vikt läroböckerna lägger på själva utförandet istället för på slutprodukten. Vi vill även undersöka om läroboken visar att det kan finnas mer än en lösning till en och samma uppgift. Vi bestämde oss för att granska läroböcker i årskurs fyra och utifrån en mall med fem större analysfrågor och dess undergrupper kategoriserade vi de olika läroböckernas uppgifter. Resultatet har visat att ingen av de tre läroböckerna är stora representanter för uppgifter som stimulerar eleverna till ett självständigt tänkande.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject inlärningsmetoder
konstruktivism
lärobok
läromedelsgranskning
matematik
matematikdidaktik
matematikundervisning
olika lösningsmetoder
processinriktad
variation
Handle http://hdl.handle.net/2043/2067 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics