Hur fritidshem formar elevinflytande - en studie med samlingen som utgångspunkt

DSpace Repository

Hur fritidshem formar elevinflytande - en studie med samlingen som utgångspunkt

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Hur fritidshem formar elevinflytande - en studie med samlingen som utgångspunkt
Author Kristiansson, Fanny ; Andersson, Sofie
Date 2016
Swedish abstract
Denna studie berör pedagogers och barns syn på elevinflytande i fritidsverksamheten med fokus på samlingen. Detta diskuteras och problematiseras med hjälp av teorin samt tidigare forskning kring samling och elevinflytande. Metodvalen som användes för att få fram resultatet var observation under samling, intervju med pedagoger samt gruppintervju med barn. I analysen framkommer det att samling är ett brett begrepp och mycket pedagogstyrt eftersom det används på olika sätt och med olika syften. Vi kommer även fram till att samlingen inte används särskilt mycket som tillfälle för elevinflytande men att det däremot yttrar sig i andra former så som fritidsråd, önskelåda, aktivitetstavla och spontana samtal mellan pedagoger och barn.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Language swe (iso)
Subject barn
elevinflytande
fritidshem
pedagog
samling
Handle http://hdl.handle.net/2043/20676 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics