Elever diskuterar geografi- Students discuss geography

DSpace Repository

Elever diskuterar geografi- Students discuss geography

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Elever diskuterar geografi- Students discuss geography
Author Blennskog, Karin ; Liljedahl, Ulrika
Date 2006
Swedish abstract
Denna studie har som syfte att analysera de diskussioner som uppkommer kring en skönlitterär text som handlar om orkanen Katrinas framfart i New Orleans. Eleverna i undersökningen fick läsa en skönlitterär text och därefter ställdes en öppen fråga för att få igång gruppdiskussioner. Dessa diskussioner spelades in på band och analyserades. För att få en bild av elevernas uppfattningar om att lära genom en skönlitterär text, samt vad de ansåg om att diskutera texten tillsammans, gjordes intervjuer med fyra av eleverna. Resultaten visar att de flesta av eleverna utvecklades genom varandra i gruppdiskussionerna. Detta synliggjordes också vid analysen av bandupptagningen då eleverna i diskussionerna delade med sig av sina egna erfarenheter kopplade till texten.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject diskussion
geografi
kommunikation
läsning
skönlitteratur
samspel
undervisning
Handle http://hdl.handle.net/2043/2068 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics