Matematikundervisning - för vem? En undersökning om hur pojkar respektive flickor i en klass upplever sin matematikundervisning

DSpace Repository

Matematikundervisning - för vem? En undersökning om hur pojkar respektive flickor i en klass upplever sin matematikundervisning

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Matematikundervisning - för vem? En undersökning om hur pojkar respektive flickor i en klass upplever sin matematikundervisning
Author Granath, Nina ; Petersson, Åsa
Date 2006-02-15
English abstract
Syftet med denna undersökning var att se om det fanns något i lärarens förhållningssätt som behandlade pojkar och flickor olika i matematikundervisningen i skolår 5. Vi valde att använda oss av enkät med uppföljande intervjuer i en klass. Klassen bestod av 22 elever varav 12 var flickor och 10 pojkar. Resultatet av enkäterna visade att eleverna upplevde sin matematikundervisning jämlik. I intervjuerna framkom dock i vissa frågor att eleverna upplevde att en viss könsskillnad fanns i matematikundervisningen. Flickorna visade detta bl a genom att de önskade en mer varierad matematikundervisning.
Swedish abstract
Syftet med denna undersökning var att se om det fanns något i lärarens förhållningssätt som behandlade pojkar och flickor olika i matematikundervisningen i skolår 5. Vi valde att använda oss av enkät med uppföljande intervjuer i en klass. Klassen bestod av 22 elever varav 12 var flickor och 10 pojkar. Resultatet av enkäterna visade att eleverna upplevde sin matematikundervisning jämlik. I intervjuerna framkom dock i vissa frågor att eleverna upplevde att en viss könsskillnad fanns i matematikundervisningen. Flickorna visade detta bl a genom att de önskade en mer varierad matematikundervisning.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject Genusperspektiv
Kön
Lärarens förhållningssätt
Matematikundervisning
Handle http://hdl.handle.net/2043/2071 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics