Compliance to periodontal treatment - Is compliance of smokers better or worse than that of non- smokers in periodontal treatment? Which additional factors affect compliance?

DSpace Repository

Compliance to periodontal treatment - Is compliance of smokers better or worse than that of non- smokers in periodontal treatment? Which additional factors affect compliance?

Details

Files for download
Icon
Abstract
Overview of item record
Publication 2-year master student thesis
Title Compliance to periodontal treatment - Is compliance of smokers better or worse than that of non- smokers in periodontal treatment? Which additional factors affect compliance?
Author Noorzai, Marina ; Nyhlén, Sara
Date 2016
English abstract
ABSTRACT Introduction Periodontal disease is a chronic disease that depends on an endogenous infection in the oral cavity. The disease affects 8-20% of the adult population worldwide and is influenced by both genetic, systemic, local and lifestyle factors. One of the major lifestyle factors in periodontal disease is smoking. Smoking is both a major risk factor for development of periodontal disease and a predictor of adverse treatment outcome. In previous studies, smokers showed a lower adherence to periodontal support therapy. Study design, methods and material Using tobacco anamnesis, collected in the Department of Periodontology at the School of Dentistry at Malmö University, the purpose was to to evaluate patient compliance to treatment taking into account various variables. Tobacco anamnesis from 213 subjects collected in 2013, were included in the study. All records were reviewed and data relevant to the study extracted according to a designed template. Results and conclusion Smokers, and non-smokers were compared and significant differences between the groups regarding number of cancellations of planned treatment could be seen. Smokers tended to have more cancellations. The number of cancellations were affected by place of residence and periodontal diagnosis. Also age and therapist could affect the risk. Differences between the groups was seen in relation to employment, where unemployed patients, as well as patients in early retirement/long term sickness were overrepresented among smokers. To get more reliable results more and better -controlled studies are needed.
Swedish abstract
SAMMANFATTNING Bakgrund Parodontit är en kronisk sjukdom som beror på en endogen infektion i munhålan. Sjukdomen drabbar 8-20% av den vuxna befolkningen globalt och påverkas av såväl genetiska, systemiska och lokala faktorer, som av livsstilsfaktorer. En av de största livsstilsfaktorerna vid parodontal sjukdom är rökning. Rökning är både en stor riskfaktor för utveckling av parodontal sjukdom och en prediktor för en negativ behandlingsutkomst. I tidigare studier har rökare uppvisat en sämre följsamhet till parodontal stödbehandling än icke-rökare. Syfte, material och metod Med hjälp av tobaksanamneser, insamlade på avdelningen för parodontologi på tandvårdshögskolan vid Malmö högskola, var målet att via det elektroniska journalsystemet T4 utvärdera patienternas följsamhet till behandling. Vidare ville vi tydliggöra eventuella skillnader mellan rökare och icke-rökare, mellan olika åldersgrupper och mellan patienter med olika svårighetsgrader av parodontal skada. Tobaksanamneser från 213 patienter, insamlade under år 2013, inkluderades i studien. Samtliga journaler granskades och data relevant för studien extraherades enligt en utformad mall. Resultat och slutsats En signifikant skillnad gällande antalet återbud till planerad behandling kan ses mellan grupperna, där de rökande patienter har flest återbud. Antalet återbud påverkas också av bostadsort och parodontal diagnos. Även ålder och operatör kan påverka risken för återbud. Ytterligare skillnader mellan grupperna ses i relation till sysselsättning, där antalet sjukskrivna och arbetslösa patienter är överrepresenterade bland rökarna. Vidare studier bör utformas som prospektiva studier där patienter följs och behandlas enligt en kalibrerad mall. För att få mer pålitliga resultat behöver fler och bättre kontrollerade studier utföras i ämnet.
Publisher Malmö högskola/Odontologiska fakulteten
Pages 16
Language swe (iso)
Subject periodontology
cooperation
smokers
compliance
treatment
Handle http://hdl.handle.net/2043/20717 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics