Föräldrars inställning till matematik

DSpace Repository

Föräldrars inställning till matematik

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Föräldrars inställning till matematik
Author Johanson, Caroline ; Johansson, Therese
Date 2006
Swedish abstract
Syftet med denna undersökning är att ta reda på vilka inställningar föräldrar har till matematik och matematikundervisning. Detta för att vi i vår framtida yrkesroll ska kunna upprätthålla ett gott samarbete med hemmen, som baseras på förståelse, insikt och respekt. Vi genomförde en kvalitativ enkätundersökning, på två olika skolor, en mångkulturell och en kulturellt homogen. Föräldrarna på dessa två skolor var överlag mycket öppna till förändring, såg den informella matematiken i vardagen och värdet av de kunskaper de fått i ämnet under sin skolgång. Detta överensstämmer inte med den litteratur vi läst på området. De betonade även vikten av praktiska och verklighetsanknutna uppgifter. De ville dock behålla läroboken som ett underlag i undervisningen. Vi har lärt oss att vi med vår kompetens och professionalism måste kunna argumentera och föra en diskussion kring vårt arbetssättsätt, för att få föräldrarnas stöd och förståelse.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject Föräldrar
förändring
inställning
matematik
utomhusundervisning
Handle http://hdl.handle.net/2043/2072 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics