Språkets betydelse - med fokus på matematik

DSpace Repository

Språkets betydelse - med fokus på matematik

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Språkets betydelse - med fokus på matematik
Author Ulusoy, Daniella ; Ghita, Carmen
Date 2006
Swedish abstract
Syftet med denna studie var att undersöka om språket kan försvåra för eleverna då dessa löser uppgifter i matematik. Den syftar även till att undersöka om det finns skillnader mellan flickor och pojkars förmåga att lösa dessa problem. I undersökningen deltog åtta klasser från fyra skolor, i södra Sverige. Metoden vi har använt var kvantitativ, i form av elevtest, och besvarades av 173 försökspersoner. Elevtestet bestod av åtta textuppgifter med varierande svårighetsgrad. …Denna studie visar att språket är avgörande för elever som löser matematiska textproblem men att det inte finns några markanta skillnader mellan flickor och pojkar då dessa löser problem. I denna studie likställs ordet problemlösning med textuppgifter.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject kommunikation
läsförståelse
könsskillnader
matematik
språk
problemlösning
Handle http://hdl.handle.net/2043/2076 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics