Hur bedömning kan främja elevers lärande

DSpace Repository

Hur bedömning kan främja elevers lärande

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Hur bedömning kan främja elevers lärande
Author Aschan, Sofie ; Senli Elagöz, Nuray
Date 2006
Swedish abstract
Syftet med det här examensarbetet är att beskriva hur lärarens bedömning kan påverka elevers lärande positivt samt att undersöka vilka bedömningsformer lärare använder sig av. Med vårt examensarbete vill vi utöka vår kunskap om bedömning och beskriva vilka konsekvenser olika syften med bedömning kan få för eleven. Vårt mål är inte att generalisera, utan att ge en bild av vilka uppfattningar som kan finnas hos lärare. Vi har genomfört fyra kvalitativa intervjuer med lärare i år 4-6 och det är deras utsagor samt relevant litteratur som examensarbetet bygger på. Formativ bedömning, dvs. att bedöma i processen istället för att göra en summerande bedömning, kan enligt aktuella forskningsresultat ha positiva effekter på elevens lärande. Vi har kommit fram till att de bedömningsformer lärarna i vår undersökning använder sig av är relativt traditionella. Formativ bedömning förekommer, men skulle enligt vår mening kunna tillämpas i större utsträckning än vad det gör.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject assessment
bedömning
formativ bedömning
kunskapskontroll
utvärdering
utvärderingsmetodik
formative assessment
Handle http://hdl.handle.net/2043/2077 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics