Lärare- inget för mig- en kvalitativ undersökning om lärarstudenters orsaker till avhopp och fortsatta karriärutveckling

DSpace Repository

Lärare- inget för mig- en kvalitativ undersökning om lärarstudenters orsaker till avhopp och fortsatta karriärutveckling

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Lärare- inget för mig- en kvalitativ undersökning om lärarstudenters orsaker till avhopp och fortsatta karriärutveckling
Author Alosachi, Eiemi ; Ekblad, Sofia
Date 2016
Swedish abstract
Inom fem till tio år beräknas det vara stor brist på olika yrken varav läraryrket är ett av dem. Det diskuteras att det behövs fler som söker sig till lärarutbildningen och en ökad genomströmning i utbildningarna så att fler tar examen. Syftet med denna studie är därför att ta reda på vad studenterna upplever är skälen till deras studieavbrott från lärarutbildningen. Vi vill även undersöka vart dessa studenter tar vägen i sin karriärutveckling. Våra frågeställningar är: Vad upplever studenterna vara orsaken till avhoppet? Hur resonerar studenterna kring vart de tar vägen istället? För att kunna besvara våra frågeställningar valde vi att använda oss av en kvalitativ metod med semistrukturerade intervjuer med sex studenter som har gjort ett studieavbrott från lärarutbildningen. Analysen baseras på Savickas teori med begreppet Career adaptability och Social Cognitive Career Theory (SCCT) med begreppen Self-efficacy, Outcome expectancy och Personal goals. Vi kan i vår studie se att orsakerna kring varför studenterna har gjort ett studieavbrott är olika. De orsaker som framkom var att den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) fick studenterna att inse att läraryrket inte motsvarade deras förväntningar, att det fanns osäkerhet på läraryrket från början eller på grund av att de halkat efter i studierna. De flesta av intervjupersonerna har efter avhoppet provat på en ny högskoleutbildning och resterande kan tänka sig att börja studera igen men arbetar i nuläget.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Language swe (iso)
Subject Studieavbrott
Förväntningar
VFU
Lärarutbildning
Karriärutveckling
Handle http://hdl.handle.net/2043/20784 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA (n/a for student publ.)
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics