”Jag visste inte att det är svårare för invandrare att få jobb” - Nyanlända utomeuropeiska ungdomars syn på sina framtida karriärmöjligheter i Sverige

DSpace Repository

”Jag visste inte att det är svårare för invandrare att få jobb” - Nyanlända utomeuropeiska ungdomars syn på sina framtida karriärmöjligheter i Sverige

Details

Files for download
Icon
Nyanlända utomeur ...
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title ”Jag visste inte att det är svårare för invandrare att få jobb” - Nyanlända utomeuropeiska ungdomars syn på sina framtida karriärmöjligheter i Sverige
Author Malmgren, Åsa
Date 2016
Swedish abstract
Då tidigare forskning tyder på att nyanlända utomeuropeiska ungdomar står inför en stor utmaning beträffande yrkesmässig framgång och framtida försörjning i Sverige har syftet med den här studien varit att beskriva och analysera utomeuropeiska nyanlända ungdomars syn på sina framtida karriärmöjligheter. Studien bygger på sju kvalitativa intervjuer med nyanlända utomeuropeiska ungdomar som studerade på Språkintroduktion, ett av Introduktionsprogrammen på gymnasieskolan. Vid analysen av empirin användes begreppsramen inom Hodkinson och Sparkes karriärteori Careership - A sociological theory of Career decision making (1997). Studien visar att de nyanlända ungdomarnas studie- och yrkesvalssituationer, med liten tillgång till gångbart kapital på det svenska utbildnings- och arbetsmarknadsfältet, bidrog till att de inte var medvetna om unga vuxna invandrares utsatthet på den svenska arbetsmarknaden. I jämförelse med hemländerna upplevde de större utbildnings- och arbetsmöjligheter i Sverige, men det svenska arbetsmarknadsfältet var till stora delar okänt för dem. De nyanlända ungdomarna gjorde etniskt färgade pragmatiskt rationella val av gymnasieprogram utifrån en begränsad handlingshorisont, samtidigt som de upplevde ett stort behov av studie- och yrkesvägledning och valkompetens. Konsekvenserna av de nyanlända ungdomarnas valsituationer kan antas ha försvårat deras möjligheter att kunna göra fullt ut genomtänkta studie- och yrkesval i syfte att nå sina karriär- och utbildningsmål samt beträffande att i möjligaste mån undvika framtida arbetslöshet i Sverige.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Language swe (iso)
Subject nyanlända ungdomar
valsituation
karriär
valkompetens
vägledning
Handle http://hdl.handle.net/2043/20785 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics