Lärarens uppfattningar av meritpoängssystemets effekter på elevers motivation och den egna pedagogiken

DSpace Repository

Lärarens uppfattningar av meritpoängssystemets effekter på elevers motivation och den egna pedagogiken

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Lärarens uppfattningar av meritpoängssystemets effekter på elevers motivation och den egna pedagogiken
Author Hernandez Sjöberg, Brenda
Date 2016
Swedish abstract
Syftet med uppsatsen är att granska språklärarnas uppfattningar av meritpoängs¬systemets effekter på elevers motivation, samt vilka konsekvenser effekterna får för den egna pedagogiken, det vill säga hur läraren som pedagog kan arbeta för att vid behov öka motivationen hos eleverna. De två styrande frågeställningarna i uppsatsen är (1) vad lärarna anser om meritpoängssystemets effekter på elevernas motivation att studera moderna språk; och (2) har implementeringen av meritpoängssystemet påverkat lärarnas pedagogik. Metoden som används är kvalitativ med halvstrukturerade intervjuer, eller ”djupintervjuer”, av ett antal lärare på två gymnasieskolor i Malmö. Den teoretiska utgångspunkten är teorier rörande meritpoängssystemet. Även teorier inom angränsande forskningsområden, inriktade på betyg, examination och motivation, har använts. Slutsatserna i uppsatsen är att lärarna uppfattar meritpoängssystemet positivt när det gäller antalet elever som väljer språk, och att statusen beträffande moderna språk har ökat. En annan slutsats är att lärarna oreflekterat noterar – utan att se sambandet mellan systemet och elevernas motivation – att elevernas motivation och djupkunskaper har minskat. Skolan behöver nya pedagogiska strategier i mötet med meritpoängssystemets implementering vilket lärarnas fått tillfälle att studera.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Language swe (iso)
Subject meritpoäng
motivation
belöning
spanska
språkstudier
Handle http://hdl.handle.net/2043/20798 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA (n/a for student publ.)
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics