Strategier för att nå den svenska arbetsmarknaden. En kvalitativ studie av nyanlända elever på språkintroduktion och deras syn på arbete och studier

DSpace Repository

Strategier för att nå den svenska arbetsmarknaden. En kvalitativ studie av nyanlända elever på språkintroduktion och deras syn på arbete och studier

Details

Files for download
Icon
Sahlström & Hodzic
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Strategier för att nå den svenska arbetsmarknaden. En kvalitativ studie av nyanlända elever på språkintroduktion och deras syn på arbete och studier
Author Sahlström, Maria ; Hodzic, Anel
Date 2016
Swedish abstract
Syftet med studien är att skapa en större förståelse för hur de nyanlända eleverna hanterar övergången när det gäller studier och arbete från hur det var i hemlandet till hur det är i Sverige. Målet med studien är att beskriva och analysera vad som påverkat nyanlända elever på språkintroduktion när det gäller nuvarande och framtida syn på arbete och studier. Hur har deras handlingshorisont förändrats av migrationsprocessen? Vad anser eleverna viktigt i övergången till den svenska arbetsmarknaden och hur ska de ta sig dit? För att ta reda på detta intervjuade vi sex elever på språkintroduktionsprogrammet som var mellan 18 till 19 år. Analysen baserades på Pierre Bourdieus begrepp habitus, fält , kapital och strategier. Vidare användes även Phil Hodkinson och Andrew C. Sparkes begrepp handlingshorisont från Careership för att analysera elevernas syn på framtiden. Resultatet visade att elevernas handlingshorisont har påverkats av migrationsprocessen på olika sätt. Eleverna anser att utbildning är det viktigaste kapitalet för att hantera övergången till den svenska arbetsmarknaden. Vidare menar eleverna att svenska språket är centralt för att lyckas genomföra utbildningen samt etablera sig på den svenska arbetsmarknaden. Under vägen till ett arbete använder eleverna olika strategier i form av cv, sociala kontakter, utbildning, språket och det egna ansvaret och sin egen vilja att lyckas.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Language swe (iso)
Subject språkintroduktion
arbetsmarknaden
nyanlända elever
kapital
strategier
Handle http://hdl.handle.net/2043/20799 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA (n/a for student publ.)
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics