Studie- och yrkesvägledning för ensamkommande ungdomar

DSpace Repository

Studie- och yrkesvägledning för ensamkommande ungdomar

Overview

Detailed record

dc.contributor.author Berndtsson, Sandra
dc.contributor.author Pajunen, Julia
dc.date.accessioned 2016-06-10T13:04:09Z
dc.date.available 2016-06-10T13:04:09Z
dc.date.issued 2016 en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/2043/20800
dc.description Ensamkommande ungdomar som grupp har överlag sämre betygssnitt och svagare arbetsmarknadsanknytning jämfört med inrikesfödda. Syftet med vår studie är att beskriva och analysera studie- och yrkesvägledarens arbete med ensamkommande ungdomars förutsättningar för framtida studie- och yrkesval. Då studien syftar till att undersöka studie- och yrkesvägledarnas arbete valdes en kvalitativ metod och sex intervjuer genomfördes med studie- och yrkesvägledare som arbetar på språkintroduktionsprogrammet. Det empiriska materialet analyserades med en innehållsanalys genom de teoretiska begreppen socialt kapital, habitus och handlingshorisont. Studiens resultat visar att studie- och yrkesvägledarna arbetar för att de ensamkommande ungdomarna ska förstå betydelsen av kontakter inför arbetslivet och även ge ungdomarna förståelse för vikten av sociala nätverk. De ensamkommande ungdomarnas självkännedom och tidigare erfarenheter är andra delar studie- och yrkesvägledarna arbetar med för att ungdomarna ska få en förståelse för sin livssituation. De arbetar även med att informera om det svenska utbildningssystemet för att vidga de ensamkommande ungdomarnas perspektiv. Resultatet visar också att studie- och yrkesvägledarnas samarbete med andra personer som på andra sätt arbetar med ensamkommande ungdomar, inte svarade upp mot det samarbete som efterfrågas i forskning. en_US
dc.format.extent 50 en_US
dc.language.iso swe en_US
dc.publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle en_US
dc.subject Arbetssätt sv_SE
dc.subject ensamkommande ungdomar sv_SE
dc.subject samarbete sv_SE
dc.subject studie- och yrkesvägledare sv_SE
dc.title Studie- och yrkesvägledning för ensamkommande ungdomar en_US
dc.type M3 en_US
dc.setspec.uppsok SocialBehaviourLaw en_US
mahlocal.xprt.faculty2019 LS
mahlocal.xprt.institution2019 LS
mahlocal.xprt.program Studie- och yrkesvägledarutbildning
 Find Full text Files for download
Icon

This item appears in the following Collection(s)

Overview

Search


Browse

My Account

Statistics