On the IT technology for motoric disabled persons

DSpace Repository

On the IT technology for motoric disabled persons

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title On the IT technology for motoric disabled persons
Author Pavlovic, Sara ; Mehmedi, Rrahime
Date 2016
English abstract
This essay deals with a study of technological aids for the physically disabled with reduced mobility. In today's society technology develops in a very fast pace, but the technology should be available to everyone including those with disabilities. The main aim of this study is to investigate the following research issue: Which are the opportunities for motoric disabled adolescents to take advantage of the technological developments in terms of interaction with computers? Our conducted interview study showed that the users were using touch pads and eye tracking. However, the study also showed that they were not fully satisfied with the aforementioned aid tools. Recent research studies discuss other existing aid tools, and that they could be more beneficial for the users. Furthermore, recent research results also show that there are guidelines to be followed when developing technical aid tools for adolescents with motoric disabilities.
Swedish abstract
Denna uppsats behandlar en undersökning om tekniska hjälpmedel för funktionshindrade med nedsatt rörlighet. I dagens samhälle utvecklas tekniken i en mycket snabb takt, men tekniken ska vara tillgänglig för alla, inklusive personer med funktionshinder. Huvudsyftet med vår studie är att undersöka följande forskningsfråga: Vilka möjligheter finns det för motoriskt funktionshindrade ungdomar att ta del av den tekniska utvecklingen vad gäller interaktion med datorer? Intervjustudien som genomfördes visade att användarna använde pekskärmar och eye tracking, men också att de inte var helt nöjda med dessa verktyg som stöd. Vår genomförda litteraturstudie visar på att andra verktyg existerar, och även att dessa skulle kunna vara mer fördelaktiga för användarna. Aktuella forskningsstudier visar också att det finns riktlinjer som ska följas vid utvecklingen av tekniska verktyg till ungdomar med motoriska handikapp.
Publisher Malmö högskola/Teknik och samhälle
Language swe (iso)
Subject Motoric disabled persons
IT technology
Handle http://hdl.handle.net/2043/20806 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA (n/a for student publ.)
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics