Barns perspektiv på demokrati och elevinflytande i skolan

DSpace Repository

Barns perspektiv på demokrati och elevinflytande i skolan

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Barns perspektiv på demokrati och elevinflytande i skolan
Author Molin, Helena ; Röriksson, Helen
Date 2006
Swedish abstract
Lyhördhet och dialog är något som eleverna upplever är viktigt för att ett inflytande ska fungera mellan dem och läraren. Trots att de är unga är viljan stor att bli behandlad som en medmänniska och skapa ett trivsamt klimat. De äldre eleverna känner ett förtroende för sin lärare, de anser att de kan diskutera direkt med denne. Medan de yngre eleverna tar hjälp via sina föräldrar, där de får föra barnets talan. Inflytandet sker mestadels under formella former och då gällande detaljfrågor. De yngre ser även den formella formen som fördelaktig, där deras åsikter lyfts fram vid olika beslut. Läromedlet har en stark position, vilket innebär att det försvårar för eleven att påverka planeringen i undervisningen. Detta med tanke på att det inte är självvalt att gå i skolan, utan det är en plikt som man har som barn. Därför borde inflytandet ha en starkare position än vad den egentligen har. Som lärare ska synen på eleverna vara positiv, där man ser eleverna som självständiga individer som kan fatta egna beslut. De vuxna ska inte tro att eleverna är tomma på erfarenheter och kunskaper.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject Barns perspektiv
elevinflytande
demokrati
tidiga skolåren
lärande
Handle http://hdl.handle.net/2043/2082 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics