En resa till sagornas värld- om upplevelsebaserad pedagogik i förskolan

DSpace Repository

En resa till sagornas värld- om upplevelsebaserad pedagogik i förskolan

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title En resa till sagornas värld- om upplevelsebaserad pedagogik i förskolan
Author Nydesjö, Pernilla
Date 2016
Swedish abstract
Syftet med den här studien är att undersöka om, och i så fall hur, den fantasibaserade verklighet som skapas i upplevelsebaserad pedagogik, i det här fallet en teaterföreställning med uppföljningsarbete, kan stimulera barns känsloliv och lärande. Metoden är ett kvalitativt gestaltande arbete, en teaterföreställning, som fortsätter i ett upplevelsebaserat äventyr där åtta barn deltagit. Det teoretiska perspektivet för studien är neuropedagogik i kombination med Vygotskijs (2010) teorier kring fantasi och analysen baseras på framförallt videodokumentation av teaterföreställningen och efterföljande äventyr. Resultatet av studien visar att de deltagande barnen var ovana vid att en pedagog gick in i roll så mycket som under projektets gång och barnen tycktes också på olika sättbli känslomässigt påverkade under hela arbetet. De visade både rädsla och kämparglöd som entusiasm och glädje. Vidare har jag också kunnat se hur gränsen mellan fantasi ochverklighet varit hårfin.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Language swe (iso)
Subject dramatiserad rollek
emotioner
fantasi
förskola
teaterföreställning
upplevelsebaserad pedagogik
äventyrspedagogik
Handle http://hdl.handle.net/2043/20822 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA (n/a for student publ.)
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics