The overlooked end users

DSpace Repository

The overlooked end users

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title The overlooked end users
Author Möller, Oskar ; Wångdahl, Johannes
Date 2016
English abstract
Previous studies have shown that training of end users in the Enterprise resource planning (ERP) system is crucial. Thus, factors point towards the importance of a continuous training strategy for the end users, inside organizations. Accordingly, the purpose of this study aims to provide suggestions for organizations to better manage their continuous training for end users. Semi-structured interviews were conducted with representatives from three large enterprises and three ERP consultants in the region of Skåne, Sweden. The study results show that the training of end users is not generally made continuously in organizations. This despite the fact that both companies and consultants see the benefit of it. Instead, we found that the current method of training is to train key users, who then train end users. We criticize this concept of training key users as they are often not given enough time from their line manager to do their key user tasks. These individuals may also lack the proper characteristics needed to successfully train end users in the ERP system. Furthermore, we argue that organizations need to find ways to improve current approaches to train end users after the ERP system is implemented. As a result of our findings we outline nine suggestions aimed for organizations to improve their current methods of training end users continuously.
Swedish abstract
Tidigare studier har visat att träning av slutanvändare av affärssystem är viktigt. Samtidigt finns det faktorer som gör det viktigt för organisationer att ha en strategi för hur de kontinuerligt ska träna sina slutanvändare. Vår studie syftar därför till att tillhandahålla förslag för att organisationer bättre ska kunna hantera sin kontinuerliga träning av slutanvändare. Semistrukturerade intervjuer har gjorts med representanter från tre stora företag och tre affärssystemskonsulter i Skåneregionen. Studiens resultat visar att träning av slutanvändare överlag inte görs kontinuerligt i organisationer, detta trots att både företag och konsulter ser nyttan med det. Vidare har det även visat sig att det rådande träningskonceptet är att träna nyckelanvändare för att dessa sedan ska träna slutanvändare. Vi kritiserar detta träningskoncept, då nyckelanvändare oftast inte ges tillräckligt med tid till nyckelanvändaruppgifter från sin linjebefattning. Nyckelanvändare kan också sakna de individuella egenskaper som behövs för att träna slutanvändare i affärssystemet på ett lämpligt sätt. Vidare menar vi att organisationer behöver förbättra rådande tillvägagångsätt för att träna sina slutanvändare efter det att affärssystemet är implementerat. För att förbättra rådande tillvägagångssätt presenterar vi avslutningsvis nio förslag som syftar till att organisationer bättre ska kunna träna sina slutanvändare kontinuerligt.
Publisher Malmö högskola/Teknik och samhälle
Language swe (iso)
Subject ERP
end user
super user
training
key user
Handle http://hdl.handle.net/2043/20825 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics