Geographic Profiling: A scientific tool or merely a guessing game?

DSpace Repository

Geographic Profiling: A scientific tool or merely a guessing game?

Details

Files for download
Icon
Bachelor thesis ...
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Geographic Profiling: A scientific tool or merely a guessing game?
Author Öhrn, Meit
Date 2016
English abstract
Geographic profiling is considered as one of the most controversial and innovative technologies used in criminal investigations today. The accuracy of the methodology has become a popular topic amongst scholars and has caused a heated debate regarding the success of geographic profiling. This study seeks to evaluate if geographic profiling is a useful tool for the police. Thus the aims of this study are to examine if the methodology is a viable tool during investigations and further to establish to what extent geographic profiling has been successfully applied within the area of property crime, in particular burglary investigations. By conducting a systematic literature review and key informant interviews this study found that geographic profiling can be a very useful tool for analysts. Further the results showed that geographic profiling systems are not always more accurate than simpler methods, however simpler strategies are not necessarily as consistent as a computerised system. Moreover the results indicate that geographic profiling can be applied during burglary investigations, if done correctly and by a trained investigator. The study concludes that geographic profiling is more than just a guessing game and if applied appropriately it will most likely identify the offender. Lastly the results and shortcomings of this study, including the need for future research is discussed.
Swedish abstract
Geografisk profilering har blivit en av de mest kontroversiella och moderna metoderna som används under brottsutredningar i nuläget. Framgången och tillförlitligheten av metoden är ett debatterat ämne inom forskningsvärlden. Den här studien ämnar att undersöka huruvida geografisk profilering är ett användbart verktyg för Polisen. Syftet med studien är att analysera hur väl metoden fungerar som ett verktyg och komplement till en brottsutredning samt om geografisk profilering är användbart inom bostadsinbrottutredningar. Genom att skapa en systematisk litteraturöversikt och utföra nyckelpersonsintervjuer fann författaren att geografisk profilering fungerar som ett utmärkt komplement till utredningar. Resultatet visade att de geografiska profileringsprogrammen inte alltid är mer framgångsrika än andra metoder inom området men att de oftast är konsistenta i tillförlitligheten. Resultatet visade även att metoden är användbar inom bostadsinbrottutredningar så länge profilen är gjord ordentligt och utav en utbildad analytiker. Studiens slutsats är att geografisk profilering är mycket mer än bara en gissningslek och kan identifiera gärningsmän om analysen är gjord av en erfaren utredare. Detta resultat diskuteras senare i studien, samt valet av metod och möjligheter för framtida forskning.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Language eng (iso)
Subject Accuracy
Burglary
Commuter
Marauder
Crime pattern theory
Offender
Geographic profiling
Handle http://hdl.handle.net/2043/20828 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA (n/a for student publ.)
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics