EFFEKT AV FYSISK TRÄNING SOM PREVENTIV ÅTGÄRD MOT KOGNITIV SVIKT HOS ÄLDRE

DSpace Repository

EFFEKT AV FYSISK TRÄNING SOM PREVENTIV ÅTGÄRD MOT KOGNITIV SVIKT HOS ÄLDRE

Details

Files for download
Icon
Litterature review ...
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title EFFEKT AV FYSISK TRÄNING SOM PREVENTIV ÅTGÄRD MOT KOGNITIV SVIKT HOS ÄLDRE
Author Alsvold Törndahl, Rebecca ; Rödiger, Ulrika
Date 2016
English abstract
Alsvold-Törndahl, R & Rödiger, U. Effect of physical exercise as a preventive intervention against cognitive impairment of elderly. A literature review. Degree Project in nursing 15 credit points. Malmö University: Faculty of Health and Society, Department of Care Science, 2016. Background: The proportion of elderly is growing and thus the proportion that are affected by cognitive impairment. Methods for maintaining and promoting health are becoming increasingly important. Aim: Illustrate the effect of physical exercise as a preventive action against cognitive impairment by elderly 55 years and older. Method: The intention was to gather studies, with quantitative approach, which showed connection between physical exercises as a preventive method against cognitive impairment. Articles, with quantitative approach, were searched using the databases of PubMed and CINAHL. Results: The context, in which physical exercise appears positive, as prevention against cognitive impairment, can be seen through the gathered studies' different measurement methods. Complexity, however, is showing the possibility to the influence by other individual factors that cannot be ruled out. Conclusion: Cognitive impairment can be influenced by physical exercise.
Swedish abstract
Alsvold-Törndahl, R & Rödiger, U. Effekt av fysisk träning som preventiv åtgärd mot kognitiv svikt hos äldre. En litteraturstudie. Examensarbete i omvårdnad 15 högskolepoäng. Malmö högskola: Fakulteten för Hälsa och samhälle, institutionen för vårdvetenskap, 2016. Bakgrund: Andelen äldre växer och därmed andelen som lider av kognitiv svikt. Metoder för att upprätthålla och främja hälsa blir allt viktigare. Syfte: Belysa effekten av fysisk träning som preventiv åtgärd mot kognitiv svikt hos äldre över 55 år. Metod: Avsikten var att samla studier, med kvantitativ ansats, vilka visade samband mellan fysisk träning som en förebyggande metod mot kognitiv svikt. Artiklar, med kvantitativ ansats, söktes med hjälp av databaserna PubMed och CINAHL. Resultat: Sambandet, där fysisk träning verkar positivt, som prevention mot kognitiv svikt, kan ses genom de samlade studiernas olika mätmetoder. Komplexitet, emellertid, visar på möjligheten där påverkan av andra individuella faktorer inte kan uteslutas. Konklusion: Kognitiv svikt kan påverkas genom fysisk träning.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Pages 46
Language swe (iso)
Subject Fysisk aktivitet
Fysisk träning
Kognitiv svikt
Prevention
Äldre
Cognitive impairment
Elderly
Physical activity
Physical exercise
Prevention
Handle http://hdl.handle.net/2043/20829 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics