Matte är roligare utan bokstäver

Details

Files for download
Icon
Math is more fun ...
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Matte är roligare utan bokstäver
Author Rhodin, Åsa ; Malmborg, Anette
Date 2006
English abstract
Summary The purpose of this study is to find out what possibilities students with a different mother tongue have to profit from training in mathematics. Through interviews with educators, pedagogues and students we have been able to take part in their experiences and thoughts but also how significant the language is for the students’ ability to comprehend the teaching of mathematics. We have linked the outcome of the interviews and the observations to some of the theories which we have experienced in the teacher training. The study proves that the pedagogues in general are fully aware of the importance of a main theme through the students’ language development based on a solid platform followed by a broadening of their linguistic ability. In our study we have noticed that the language used in mathematics differs from the language used in the remaining subjects in school. This means that students with a different mother tongue than Swedish must have a possibility to strengthen their language skills but a solid platform in their own mother tongue is also a crucial factor. The mass medium (the Press) has been debating to what extend students with a different mother tongue than Swedish are facing a problem meeting their objectives decided in curriculum and school plans within the mathematic field and the key question is to what extend it depends on a lack of language skills or difficulties with mathematics in general. See also: mother tongue, mathematic, language development, linguistics
Swedish abstract
Sammanfattning Avsikten med vår undersökning var att ta reda på vilka möjligheter elever med annat modersmål än svenska har att tillgodogöra sig undervisningen i matematik. Genom intervjuer med lärarutbildare, pedagoger och elever har vi fått ta del av deras erfarenhet och tankar om vilken betydelse språket har för elevernas förståelse av matematikundervisningen. Vi har kopplat resultaten av intervjuerna och observationen till några av de teorier som vi tagit del av i lärarutbildningen. Undersökningen visar att pedagogerna är medvetna om att det bör löpa en röd tråd genom elevernas språkutveckling som börjar med en väl grundad bas och följs av en språklig utbyggnad. I vår undersökning kom vi fram till att språket i matematiken skiljer sig från språket i övriga skolämnen. Detta innebär att elever med annat modersmål än svenska måste ha möjlighet att stärka sina språkkunskaper och att en god språklig bas i modersmålet är av avgörande betydelse. I massmedia har det förts en debatt om att elever med annat modersmål än svenska har svårt att nå de mål som finns uppsatta i läroplaner och skolplaner för matematikämnet och frågan är om det beror på bristande språkkunskaper eller matematiksvårigheter? Sökord: Modersmål, matematik, språkutveckling, språkkunskaper.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject modersmål
matematik
språkutveckling
språkkunskaper
Handle http://hdl.handle.net/2043/2083 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA (n/a for student publ.)
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics