Positioneringssystem med applikationsspecifika och platsknutna funktioner för en zonindelad inomhusmiljö

DSpace Repository

Positioneringssystem med applikationsspecifika och platsknutna funktioner för en zonindelad inomhusmiljö

Overview

Detailed record

dc.contributor.author Bjärntoft, Andreas
dc.contributor.author Mösenbacher, Karl
dc.date.accessioned 2016-06-16T06:54:14Z
dc.date.available 2016-06-16T06:54:14Z
dc.date.issued 2016 en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/2043/20836
dc.description Denna rapport presenterar ett proof-of-concept avseende inomhuspositionering, baserat på Bluetooth-fyrar och mobiltelefoner, kombinerat med ett system för besökshantering. Detta mot bakgrunden av ett önskemål om att underlätta interaktionen mellan lärare och studenter på Malmö högskola. Till följd av att viss verksamhet på Malmö högskola flyttat till nya lokaler har lärarnas arbetsplatser förändrats, vilket lett fram till att studenterna har svårt att dels lokalisera tillgängliga lärare och dels initiera besök utan att störa andra lärare. Genom att upprätta en prioriterad kravspecifikation utifrån MoSCoW-metoden, baserat på intervju- och enkätsvar från lärare, identifieras kraven till ett system för positionering av lärare samt tillhörande system för besökshantering. Utifrån Pahl’s utvecklingsprocess för framtagning av en teknisk artefakt analyseras och utvärderas olika lösningsalternativ för inomhuspositionering, vilket leder fram till ett förslag avseende en prototyp. Prototypen avser symbolisk positionering i ett system för närhetsdetektering utifrån fördefinierade zoner, baserat på aktiva mobiltelefoner och passiva Bluetooth-fyrar. Slutligen implementeras framtagen prototyp för inomhuspositionering, i kombination med ett system för besökshantering, för att visa på dess genomförbarhet. Detta i form av en summerad systemvy som även inkluderar en molnbaserad databas, ett webbgränssnitt och två Android-applikationer. en_US
dc.description.abstract This report presents a proof-of-concept regarding indoor positioning based on Bluetooth beacons and mobile phones, combined with a system for visitor management. This against the background of a desire to facilitate the interaction between teachers and students at Malmö University. As a result of that Malmö University moved to new facilities, the teachers' workplaces changed, which led to students having difficulty locating available teachers and initiate visits without disturbing other teachers. By establishing a prioritized requirement specification based on MoSCoW method, which is a result of interviews and survey responses from teachers, the requirements are identified for a system for the positioning of teachers and related systems for visitor management. Based on Pahl's development process for the preparation of a technical artifact, some different solutions for indoor positioning is analyzed and evaluated, leading to a proposal regarding a prototype. The prototype relates to symbolic positioning in a system for proximity detection by predefined zones, based on active mobile phones and passive Bluetooth beacons. Finally, the prototyp for indoor positioning is then implemented in combination with a system for visitor management to demonstrate its feasibility. This in the form of a summed system view that includes a cloud-based database, a web interface and two Android applications. en_US
dc.format.extent 60 en_US
dc.language.iso swe en_US
dc.publisher Malmö högskola/Teknik och samhälle en_US
dc.subject inomhuspositionering en_US
dc.subject zonindelad inomhusmiljö en_US
dc.subject närhetsdetektering en_US
dc.subject besökshantering en_US
dc.subject Bluetooth en_US
dc.subject mobiltelefon en_US
dc.subject indoor positioning en_US
dc.subject zone based indoor environment en_US
dc.subject proximity detection en_US
dc.subject visitor management en_US
dc.subject mobile phone en_US
dc.title Positioneringssystem med applikationsspecifika och platsknutna funktioner för en zonindelad inomhusmiljö en_US
dc.type M2 en_US
dc.setspec.uppsok Technology en_US
mahlocal.xprt.faculty2019 TS
mahlocal.xprt.institution2019 TS
mahlocal.xprt.program Datateknik och mobil IT
 Find Full text Files for download
Icon

This item appears in the following Collection(s)

Overview

Search


Browse

My Account

Statistics