En väg in i klassrummet, flera vägar ut. En kvalitativ studie om upplevelser av ogiltig frånvaro under gymnasietiden

DSpace Repository

En väg in i klassrummet, flera vägar ut. En kvalitativ studie om upplevelser av ogiltig frånvaro under gymnasietiden

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title En väg in i klassrummet, flera vägar ut. En kvalitativ studie om upplevelser av ogiltig frånvaro under gymnasietiden
Author Einarsson, Charlott ; Olsson, Karin
Date 2016
Swedish abstract
I denna uppsats studeras ogiltig frånvaro hos före detta gymnasieelever, då det behövs förståelse för olika anledningar till den, för att kunna öka närvaron. Ogiltig frånvaro har visat sig ha samband med senare avhopp och utanförskap, vilket resulterar i stora kostnader för samhället. Syftet med denna uppsats är att identifiera och analysera vad som har påverkat före detta gymnasieelevers ogiltiga frånvaro. Frågeställningarna som valts ut är följande: hur samverkar gymnasieelevers anledningar till ogiltig frånvaro på samhälls- social- och individnivå samt hur påverkar den ogiltiga frånvaron gymnasieelevers psykiska hälsa. Uppsatsen bygger på en kvalitativ metod med sex genomförda intervjuer. De teoretiska utgångspunkterna är Systems Theory Framework (STF) och teorin om en känsla av sammanhang (KASAM). Ett huvudresultat visar att två betydande anledningar till ogiltig frånvaro är det geografiska läget och psykisk ohälsa. Dessa anledningar samverkar i sin tur med individ- social- och samhällssystemet. Ett annat huvudresultat visar att den psykiska hälsan påverkades och blev lägre eftersom många informanter upplevde att livet kändes tufft under gymnasietiden.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Pages 45
Language swe (iso)
Subject gymnasieskola, ogiltig frånvaro, anledningar, STF, KASAM
Handle http://hdl.handle.net/2043/20850 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics