Hyresgästens skadeståndsansvar

DSpace Repository

Hyresgästens skadeståndsansvar

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Hyresgästens skadeståndsansvar
Author Sejdic, Edita ; Duvnjak, Andrea
Date 2016
English abstract
When you are renting an apartment, it is ineluctable that it in one way or another will show that you have been using the apartment, at least for the landlord. More people frequently choose to rent an apartment because there are many advantages, for example the tenant is not responsible for the maintenance of the apartment and if the technical equipment breaks it is the landlord’s responsibility to replace it. But there are also disadvantages in renting. The tenant is obliged to compensate for any damage caused by his negligence or carelessness. This recompense depends on who caused the damage and how they did it. Our renting law 24 § states that the tenant during the rental period, have to take good care of the apartment and appurtenance. The tenant is also responsible not only for their own negligence but also for that of family members, customers and craftsmen negligent acts. This may seem obvious, but when the damage is done in many cases the tenant and the landlord are not willing to take responsibility. In such situations there must exist a sort of evidence. To make sure, the tenant should always request an inspection of the apartment. In this way, both tenant and landlord have documented the previous damages and flaws found in the apartment so that the tenant do not risk becoming liable for compensation for the damage that may occur. The purpose with the paper is to clearify the relation between tenants and landlords to find out who has the responsibility for the damages that may occur in a rented apartment.
Swedish abstract
När man hyr en lägenhet är det oundvikligt att det på ett eller annat sätt kommer synas att man nyttjat lägenheten, inte minst för hyresvärden som äger fastigheten. Allt fler väljer idag att hyra lägenhet då det finns många fördelar, bland annat slipper man ansvara för underhåll av bostaden och om något av den tekniska utrustningen går sönder är det hyresvärdens ansvar att byta ut detta. Men det finns också nackdelar med att bo i en hyresrätt. Uppstår det skador som man som hyresgäst vållat genom oaktsamhet kan man bli ersättningsskyldig i form av skadestånd. Detta skadestånd beror på hur och vem som orsakat skadan. 24 § hyreslagen redogör för att hyresgästen under hyrestiden ska vårda lägenheten väl och att man är skyldig att ersätta all skada som uppkommer genom dennes vållande. Man svarar även för familjemedlemmars, gästers och hantverkares vårdslösa handlingar. Allt detta kan tyckas självklart men när skadan väl är skedd är i många fall varken hyresgästen eller hyresvärden villiga att ta ansvar för detta. Vid dessa tillfällen är bevisning en viktig del och har en stor betydelse. Att få ta del av ett besiktningsprotokoll när man flyttar in i en bostad som dokumenterar de skador som finns i lägenheten kan motverka tvister. Syftet med uppsatsen är att klargöra förhållandet mellan hyresgästen och hyresvärden för att ta reda på vem som bär ansvaret för de skador som kan uppstå i en hyresrättslägenhet.
Publisher Malmö högskola/Kultur och samhälle
Language swe (iso)
Subject Skada
Hyra
Hyresgäst
Ansvar
Handle http://hdl.handle.net/2043/20851 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics