Att dela eller inte dela : internetanvändarnas inställning till insamling av personliga data

DSpace Repository

Att dela eller inte dela : internetanvändarnas inställning till insamling av personliga data

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication BookChapter
Title Att dela eller inte dela : internetanvändarnas inställning till insamling av personliga data
Author Appelgren, Ester ; Leckner, Sara
Editor Ohlsson, Jonas ; Ekengren, Henrik ; Solevid, Maria
Date 2016
English abstract
To share personal information in a digital context can provide benefits, but also involve risks. Although behavioral data are collected on many of the Swedish websites today, the SOM survey 2015 shows that 60 percent of the Swedish population are resilient to share personal data with companies. Only a small percentage of population fully accepts that the collection takes place. The majority of the population say that they are trying to limit their personal information on the Internet, still only 15 percent carefully read user policies. Perhaps the respondents negative attitudes toward sharing data are lack of awareness regarding when data are collected and what benefits they provide. The question is whether increased awareness will result in a more accepting attitude or if it leads to the opposite? Independent of which direction the development takes, companies will need to be more transparent with how and when behavior data is collected.
Swedish abstract
Att dela personlig information i digitala sammanhang kan ge fördelar, men det finns också risker. Trots att insamling av beteendedata sker på många av de sajter svenska folket använder idag, visar 2015 års SOM-undersökning att 60 procent av befolkningen är negativa till att dela personliga data med företag. Endast en liten andel av befolkningen accepterar fullt ut att insamling sker. Majoriteten av befolkningen säger att de försöker begränsa sin personliga information på internet, samtidigt är det bara 15 procent som noga läser igenom användarvillkor. Kanske beror svenskarnas övervägande negativa attityd till att dela data på en omedvetenhet kring när data samlas in och vilka fördelar det ger. Frågan är om ökad medvetenhet ger en mer accepterande attityd eller om det leder till det motsatta? Oavsett vilken riktning utvecklingen tar kommer företagen att behöva bli tydligare jämtemot användare med hur och när de samlar in beteendedata.
Link http://som.gu.se/digitalAssets/1577/1577248_att-dela-eller-inte-dela.pdf .Icon
Publisher SOM-institutet
Host/Issue Ekvilibrium
Series/Issue Ekvilibrium;66
ISBN 978-91-89673-35-9
Language swe (iso)
Subject internetanvändning
stora datamängder
medieindustri
internetbeteende
privacy
integritet
Humanities/Social Sciences
Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES
Handle http://hdl.handle.net/2043/20852 Permalink to this page
Buy print http://www.bokfynd.nu/...978-91-89673-35-9 (Search for reseller)
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics