Vårdnadshavarnas påverkan på elevers attityder till naturvetenskap

DSpace Repository

Vårdnadshavarnas påverkan på elevers attityder till naturvetenskap

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Vårdnadshavarnas påverkan på elevers attityder till naturvetenskap
Author Melsen Johansson, Jeanette ; Persson, Maria
Date 2006
Swedish abstract
Denna studies syfte är att undersöka elevers och vårdnadshavares attityder till naturvetenskap och i vilken utsträckning eleverna speglar vårdnadshavarnas attityder. Vi har också undersökt i vilken utsträckning eleverna finner förebilder inom naturvetenskapen i samhället. Elever i skolår 6 och deras vårdnadshavare ingick i undersökningen. Efter en utskickad förfrågan fick vi nio par (elev/vårdnadshavare) som var villiga att ställa upp i undersökningen. Eleverna och vårdnadshavarna intervjuades. Under tiden en av oss intervjuade så observerade den andra intervjun. Undersökningen antydde att eleverna till viss del speglar vårdnadshavarnas attityder. Undersökningen visar också att eleverna inte finner några förebilder inom naturvetenskapen i samhället.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject Attityder
Förebilder
Grundskola
Naturvetenskap
Vårdnadshavare
Handle http://hdl.handle.net/2043/2086 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics