"Superbra! Borde lagstiftas. Vill se action, inte bara ord!" En studie om barngruppens storlek i förhållande till Skolverkets riktlinjer

DSpace Repository

"Superbra! Borde lagstiftas. Vill se action, inte bara ord!" En studie om barngruppens storlek i förhållande till Skolverkets riktlinjer

Details

Files for download
Icon
Examensarbete - ...
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title "Superbra! Borde lagstiftas. Vill se action, inte bara ord!" En studie om barngruppens storlek i förhållande till Skolverkets riktlinjer
Author Karlsson, Emma ; Törnqvist, Josefin
Date 2016
Swedish abstract
Förskolan är inne i en förändringsprocess. Barngruppernas storlek i förskolan diskuteras flitigt inom media och det finns en nyutkommen avhandling som behandlar barngruppens storlek. I februari 2016 gick Skolverket ut med nya riktlinjer i ett försök att minska barngruppernas storlek i förskolan. Med anledning av detta valde vi då att skriva vårt examensarbete där syftet är att förstå hur barn och pedagoger upplever den psykosociala arbetsmiljön i förskolan och deras tankar kring barngruppernas storlek. Vi har valt att använda oss av kvalitativ metod i detta arbete. Empirin består av 3 muntliga intervjuer med förskollärare på en kommunal förskola i södra Sverige, 2 samtal med barn från en förskola i södra Sverige och vi har även skickat frågeställningar via mail till 23 pedagoger för att få fler röster från olika delar av Sverige. Resultaten vi fått från intervjuerna med pedagoger visar att det är många faktorer som spelar in för att få en fungerande barngrupp oberoende storlek. Pedagogerna känner sig stressade och otillräckliga med anledning av barngruppernas storlek, de administrativa och praktiska arbetsuppgifterna ökar ju fler barn det finns i barngruppen. Pedagogerna vi intervjuat hade både positiva och negativa tankar kring Skolverkets nya riktlinjer. Många ansåg att riktlinjerna var väldigt bra och hoppades att de skulle lagstadgas, medan andra ansåg att dessa riktlinjer var rent skitsnack och att det varken finns pengar eller resurser till sådana riktlinjer.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Language swe (iso)
Subject Förskola
Barngruppernas storlek
Psykosocial arbetsmiljö
Skolverkets riktlinjer
Handle http://hdl.handle.net/2043/20869 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA (n/a for student publ.)
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics