Konflikthantering i förskolan

DSpace Repository

Konflikthantering i förskolan

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Konflikthantering i förskolan
Author Lundahl, Pernilla ; Nilsson, Rebecca
Date 2016
Swedish abstract
Vi har ofta upplevt att konflikter i förskolan inte hanteras på ett sätt som främjar det sociala klimatet och detta kan resultera i dålig stämning på avdelningen. Syftet med detta arbete har därför varit att synliggöra barns känslor i och efter konflikthanteringssituationer, samt att lyfta fram vad olika konflikthanteringsmetoder ger för konsekvenser. I detta arbete har vi valt att se utifrån en barndomspsykologisk teori. Denna teori syftar på att all utveckling sker kontextuellt, bland annat i förskolan. Barnperspektivet, vuxnas sätt att se på barn, är även något som har genomsyrat detta arbete. Vi besökte en fyra- till femårsavdelning på en förskola i Skåne, där vi observerade olika konfliktsituationer och utförde intervjuer med barnen. Allt detta skedde med hänsyn till de etiska principerna Vetenskapsrådet fastställt. När vi samlat in vårt material klassificerade vi våra observationer och intervjuer, samt strukturerade fram olika tabeller som sedan kom att bli till hjälp för oss i analysen. Det visade sig att barns känslor under en konflikthanteringssituation kunde vara både positiva och negativa, men att barnen efter en konflikt alltid verkade nöjda. Olika konflikthanteringsmetoder gav alltså olika resultat och utifrån detta står barnens utveckling i fokus.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Language swe (iso)
Subject Barndomspsykologi
Barnsperspektiv
Förskola
Konflikthantering
Utveckling
Handle http://hdl.handle.net/2043/20875 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics