"Ju mer öppen du är, ju mer öppen kan andra vara"

DSpace Repository

"Ju mer öppen du är, ju mer öppen kan andra vara"

Details

Files for download
Icon
Examensarbete 2016 ...
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title "Ju mer öppen du är, ju mer öppen kan andra vara"
Author Andersson, Johanna ; Lindestam, Teresa
Date 2016
Swedish abstract
Sverige har som en följd av invandring utvecklats till att bli ett mångkulturellt land, vilket ställer krav på människors förmåga att anpassa sig efter varandra. Flertalet av alla barn går idag i förskolan och för många familjer är förskolan den första kontakten med det svenska samhället. Detta ställer krav på förskolans personal att hantera och utveckla strategier kring mottagande och inkludering. Syftet med vår studie är att undersöka hur förskollärare resonerar kring begreppen integration och kultur samt det egna arbetet med nyanlända barn och vårdnadshavare i förskolan. Examensarbetet har en kvalitativ ansats och det empiriska materialet har bearbetats utifrån det sociokulturella och det interkulturella perspektivet. Studiens empiriska material har samlats in på tre förskolor, genom semistrukturerade intervjuer. Resultatet visar att förskollärarna ser arbetet med nyanlända som en möjlighet att utveckla kunskaper om andra kulturer, vilka kan berika verksamheten. Nyanlända barn betraktas som vilka andra barn som helst och integration anses vara en process som innefattar alla individer. Samverkan och goda relationer till vårdnadshavare är även något förskollärarna talar om. Dock blir det tydligt att det vardagliga mötet kan vara komplext. Förskollärarna menar att de ibland inte känner sig tillräckliga, på grund av språkliga barriärer. Resultatet synliggör att förskolan kan vara en betydelsefull arena för integration.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Language swe (iso)
Subject förskola
integration
interkulturellt perspektiv
kultur
mångkulturalitet
nyanlända
språk- och identitetsutveckling
sociokulturellt perspektiv
Handle http://hdl.handle.net/2043/20879 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA (n/a for student publ.)
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics