"För språket är ändå grunden till allt lärande"

DSpace Repository

"För språket är ändå grunden till allt lärande"

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title "För språket är ändå grunden till allt lärande"
Author Jakobsson, Jonna ; Persson, Cathrine
Date 2016
Swedish abstract
Studiens problembakgrund och frågeställningar fokuserar på förskollärares arbete att tillgodose barns behov av särskilt stöd vid språksvårigheter i förskolan. Syftet med vår studie är att belysa och problematisera åtta förskollärares uppfattningar och arbetssätt med barn i språksvårigheter. Det sociokulturella perspektivet presenteras som den teoretiska utgångspunkten i studien. Även inkluderande perspektiv samt litteratur som behandlar barn i språksvårigheter och pedagogernas kunskaper inom området, används i studien. Vi har utifrån en kvalitativ ansats intervjuat förskollärare från fyra förskolor i en mindre kommun i södra Sverige. Det resulteras framför allt i studien att förskollärarna upplever att barn med svårigheter i språket är ett brett och svårbedömt område. En tydlig slutsats som framträder i studien är att förskollärarna behöver fördjupa sina kunskaper inom området för att på mest gynnsamma sätt kunna bemöta barn i språksvårigheter. Förskollärarna menar att språket anses vara grunden till allt lärande.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Language swe (iso)
Subject Barn i språksvårighet
Behov av särskilt stöd
Förskollärare
Förskoleverksamhet
Handle http://hdl.handle.net/2043/20882 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics