En inkluderande förskola

DSpace Repository

En inkluderande förskola

Overview

Detailed record

dc.contributor.author Markovic, Isabella
dc.contributor.author Nilsson, Nicole
dc.date.accessioned 2016-06-16T15:14:17Z
dc.date.available 2016-06-16T15:14:17Z
dc.date.issued 2016 en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/2043/20883
dc.description Syftet med studien är att undersöka förskollärares uppfattning av arbetet i förskolan utifrån ett inkluderingsperspektiv, med fokus på barn med autism. Vi vill även undersöka vilka förutsättningar som förskollärare anser är av betydelse för att klara av uppdraget att tillgodose barn med autism det särskilda stöd de är i behov av och vilka arbetssätt förskollärarna förhåller sig till i detta arbete. Genom en kvalitativ metodansats har vi genomfört semistrukturerade intervjuer med tre förskollärare, en specialpedagog och en förskolechef, alla utbildade förskollärare. Den sociokulturella teorin ligger huvudsakligen till grund för förståelsen för studiens resultat. Ett inkluderande perspektiv och det relationella samt de kategoriska perspektiven har även legat till grund för förståelsen. Det mest framträdande i undersökningens resultat är förskollärares positiva uppfattning av att inkludera barn med autism i förskolan. Genom hänsynstagande till barns funktionsnedsättning strävar förskollärare efter att anpassa verksamheten för att tillgodose barnets behov av särskilt stöd. Respondenterna utgår både ifrån enskilda barns behov samt barngruppen i sin helhet för att kunna genomföra ett inkluderande arbete. en_US
dc.format.extent 43 en_US
dc.language.iso swe en_US
dc.publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle en_US
dc.subject autism sv_SE
dc.subject barn i behov av särskilt stöd sv_SE
dc.subject förskola sv_SE
dc.subject förskollärare sv_SE
dc.subject inkludering sv_SE
dc.subject specialpedagogik sv_SE
dc.title En inkluderande förskola en_US
dc.type M2 en_US
dc.setspec.uppsok SocialBehaviourLaw en_US
mahlocal.xprt.faculty2019 LS
mahlocal.xprt.institution2019 LS
mahlocal.xprt.program Förskollärarutbildning
 Find Full text Files for download
Icon

This item appears in the following Collection(s)

Overview

Search


Browse

My Account

Statistics